Aktuálne

TLAČOVÁ SPRÁVA: Stratifikácia ide podľa plánu, zdravotné poisťovne už nové kritériá predstavujú nemocniciam

Zdravotné poisťovne už zástupcom nemocníc predstavujú nové kritériá, ktoré do lôžkovej zdravotnej starostlivosti zavedie stratifikácia nemocníc. Tú dnes predstavilo Ministerstvo zdravotníctva SR aj členom Výboru NR SR pre zdravotníctvo. V najbližších dňoch by sa malo začať aj medzirezortné pripomienkové konanie k jednej z najväčších zmien v zdravotníctve za posledných 15 rokov.

Zavádzanie zásadných zmien do oblasti lôžkovej zdravotnej starostlivosti, prinášajúcich lepšie výsledky liečby pacientov, by sa malo podľa Asociácie zdravotných poisťovní SR (AZP) stíhať v súlade s harmonogramom. „Prvé reakcie riaditeľov a prevádzkovateľov nemocníc po predstavení projektu na pôde Ministerstva zdravotníctva SR boli mimoriadne konštruktívne. Je vidno, že aj oni si uvedomujú nevyhnutnosť zmien, ktoré pomôžu slovenskému zdravotníctvu reagovať na meniace sa potreby pacienta,“ vysvetľuje Katarína Kafková, výkonná riaditeľka AZP.

Podľa AZP je dobrým signálom najmä to, že poskytovatelia aj v médiách hovoria o potrebe riadenej stratifikácie nemocníc. „Potreby pacientov sa nemenia iba na Slovensku, prešli si tým nemocnice vo viacerých krajinách po celom svete. V ďalších, ako je napríklad aj susedná Česká Republika, sa na stratifikáciu aktuálne tiež pripravujú,“ dodáva K. Kafková. Slovenské nemocnice dostanú prechodný čas na splnenie nastavených kritérií, po prvýkrát sa uplatnia po prechodnom období až koncom roku 2021.

Pôjde najmä o zohľadňovanie výsledkov liečby pri uzatváraní zmlúv medzi zdravotnými poisťovňami a nemocnicami. Výsledky liečby pacientov sa po schválení legislatívnych zmien, súvisiacich so stratifikáciou, stanú súčasťou zmlúv vôbec prvýkrát od vzniku SR. „Zdravotné poisťovne počas rokovaní so zástupcami nemocníc už predstavujú kritériá, ktoré zavedie stratifikácia. Cieľom je, aby mali dostatok času sa pripraviť na ich plný nábeh po schválení legislatívnych zmien,“ vysvetľuje K. Kafková.

Stratifikácia nemocníc zavádza do slovenského zdravotníctva najväčšie zmeny za posledných 15 rokov. Výsledkom zavádzaných zmien by malo byť zníženie počtu odvrátiteľných úmrtí, lepšia zdravotná starostlivosť a kvalitný manažment pacienta. Vďaka vyššej efektivite prinesie aj lepšie podmienky na prácu lekárov, sestier a iných zdravotníckych pracovníkov, ako aj nový prístup k následnej a dlhodobej starostlivosti. V rámci neho by mali vzniknúť nové špecializované lôžka následnej a dlhodobej starostlivosti. Asociácia zdravotných poisťovní SR je jedným zo spoluautorov projektu stratifikácie nemocníc.

Aktuálne

 • 06.10.2021

  Stanovisko Asociácie zdravotných poisťovní k návrhu na zníženie platieb za poistencov štátu

  Viac

 • 14.06.2021

  KOMENTÁR: Všetky verzie optimalizácie siete nemocníc, ktoré sa dostanú von, sú len pracovné

  Viac

 • 12.04.2021

  TLAČOVÁ SPRÁVA: Asociáciu zdravotných poisťovní povedie po novom Michal Štofko

  Viac