Aktuálne

TLAČOVÁ SPRÁVA: Zastavenie starých exekúcií ide na úkor zdravotnej starostlivosti pre pacientov

Navrhovaný spôsob zastavenia starých exekúcií by mal štát podľa Asociácie zdravotných poisťovní SR (AZP) prehodnotiť. Reálne totiž nerieši problémy dlžníkov. V prípade prijatia návrhu zákona o zastavení starých exekúcií budú musieť zdravotné poisťovne zaplatiť len na odmenách pre exekútorov viac ako 26,2 mil. eur. AZP upozorňuje, že tieto peniaze budú chýbať pri zabezpečení zdravotnej starostlivosti pre pacientov.

Asociácia zdravotných poisťovní SR vyzýva poslancov Národnej rady SR, aby v druhom čítaní počas aktuálnej schôdze parlamentu, zákon zmenili. Ak sa totiž štát rozhodne pomáhať dlžníkom, nemal by tak robiť na úkor tak zraniteľnej časti obyvateľov, akou sú pacienti. „V prípade zdravotných poisťovní bude mať návrh ministerstva spravodlivosti dopad na tisíce pacientov, ktorí sú v rovnakej, často aj ťažšej životnej situácii, ako ľudia v exekúcii. Milióny eur, ktoré zaplatia zdravotné poisťovne exekútorom zbytočne, znamenajú stovky operácií, vyšetrení, či úhrad za lieky,“ upozorňuje prezidentka AZP Katarína Kafková.

Výpadok preto podľa nej zhorší už aj tak napätú situáciu vo financovaní zdravotnej starostlivosti. Zdravotné poisťovne pritom len teraz doriešili iné nerozpočtované legislatívne dopady, ako je napríklad nákup rekreačných poukazov pre zamestnancov v nemocniciach. „Aj preto nás prekvapilo, že ministerstvo spravodlivosti v pripomienkovom konaní úplne odignorovalo naše pripomienky, ktorých cieľom je chrániť pacienta a jeho nárok na dostupnú zdravotnú starostlivosť,“ dodáva K. Kafková. Podľa nej, ak chce štát odbremeniť súdy od exekučných konaní, a zároveň preniesť náklady za exekučné trovy na verejné zdravotné poistenie, mal by s predložením takéhoto návrhu aj jasne povedať, ako ich bude kompenzovať.

Zdravotné poisťovne vedú niekoľko desiatok tisíc exekučných konaní v hodnote presahujúcej 300 mil. eur. Tie im majú pomôcť vymôcť aspoň časť peňazí, ktorými by vykryli výrazne vyššie náklady na akútnu zdravotnú starostlivosť, ktorú v zmysle platných zákonov preplácajú aj neplatičom zdravotného poistenia. Navyše zastavenie starých exekúcií ani v plnej miere nezbaví dlžníkov ich dlhu, keďže pohľadávky zastavením exekúcie nezaniknú. „Zdravotné poisťovne sa väčšiu časť pohľadávok pokúsia opäť vymôcť. Je to ich povinnosť voči poistencom, ktorým z vymožených prostriedkov môžu uhradiť potrebnú zdravotnú starostlivosť. Víťazom teda bude 285 exekútorov, ktorí si bez ohľadu na svoju úspešnosť pri vymáhaní rozdelia od všetkých veriteľov, vrátané zdravotných poisťovní, celkovo vyše 100 mil. eur,“ dodáva K. Kafková.

Pre zdravotné poisťovne to bude zároveň znamenať významný a zbytočný nárast administratívy, a teda aj nákladov. Spracovanie podkladov na obnovenie desiatok tisíc exekúcií si vyžiada aj u nich posilnenie oddelení, ktoré zabezpečujú výber poistného. „Zdravotné poisťovne si nemôžu dovoliť tieto exekúcie neobnoviť. Ministerstvo financií by sa pri diskusiách o dofinancovaní zdravotníctva totiž oprávnene mohlo pýtať, prečo nezlepšujeme výber poistného,“ dodáva K. Kafková. Aj preto AZP vyzýva poslancov Národnej rady SR, aby neprijímali zákon v tejto podobe, prípadne aby jeho prijatie podmienili kompenzáciou peňazí určených na zdravotnú starostlivosť zo štátneho rozpočtu.

Aktuálne

 • 06.10.2021

  Stanovisko Asociácie zdravotných poisťovní k návrhu na zníženie platieb za poistencov štátu

  Viac

 • 14.06.2021

  KOMENTÁR: Všetky verzie optimalizácie siete nemocníc, ktoré sa dostanú von, sú len pracovné

  Viac

 • 12.04.2021

  TLAČOVÁ SPRÁVA: Asociáciu zdravotných poisťovní povedie po novom Michal Štofko

  Viac