História Združenia zdravotných poisťovní Slovenskej republiky

Od roku 1993 bola na základe legislatívy umožnená pluralita v povinnom - verejnom zdravotnom poistení. Okrem Národnej poisťovne – Správy Fondu zdravotného poistenia vznikla Poisťovňa Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, neskôr Vojenská zdravotná poisťovňa, Železničiarska zdravotná poisťovňa a ďalšie zdravotné poisťovne.

Na základe medzinárodných skúseností a v záujme budovania systému zdravotného poistenia sa Správa Fondu zdravotného poistenia a Poisťovňa Ministerstva vnútra SR rozhodli založiť Združenie zdravotných poisťovní Slovenskej republiky (ZZP SR).

ZZP SR bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 24.3.1994. 2.5.1994 bolo ZZP SR zapísané do registra záujmových združení právnických osôb na Okresnom úrade v Bratislave.
28.4.1995 sa ZZP SR stalo členom Association Internationale de la Mutualité (AIM).

Dynamika vzniku zdravotných poisťovní vykonávajúcich povinné - verejné zdravotné poistenie na Slovensku bola natoľko razantná, že v období r. 1996 pôsobilo na trhu 12 zdravotných poisťovní. Na začiatku r. 2005 ich bolo už len 5. V priebehu r. 2005 pribudli však ďalšie dve zdravotné poisťovne.

ZZP SR sa od začiatku usilovalo o spoločný a koordinovaný postup zdravotných poisťovní pri riešení zásadných otázok súvisiacich so zdravotným poistením a zdravotnou politikou, ktorých cieľom je prospech poistenca.

Od 21.4.2006 je ZZP SR členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).

Prezidenti Združenia zdravotných poisťovní Slovenskej republiky

Ing. Marta Jančovičová marec 1994 – september 1995
MUDr. Eduard Kováč október 1995 – september 1998
MUDr. Vladimír Balogh október 1998 – marec 2001
Ing Peter Kvasnica marec 2001 – február 2004
Ing. Igor Dorčák február 2004 – marec 2009
MUDr. Eduard Kováč apríl 2009 – apríl 2011
MUDr. Katarína Kafková november 2011 - december 2014

Aktuálne