Orgány

Orgány Asociácie

 • Predsedníctvo
 • Výkonný riaditeľ
 • Dozorná komisia
 • Komisie

Predsedníctvo

 • Ing. Martin Kultan
 • PhDr. Ľubica Hlinková, MPH
 • Mgr. Michal Špaňár, MBA

Výkonná riaditeľka

 • MUDr. Katarína Kafková

Dozorná komisia

 • Doc. JUDr. Mgr. Michal Ďuriš, PhD.
 • Ing. Miroslava Tomašeková
 • Ing. Jozef Koma

Komisie

 • Legislatívna komisia
 • Ekonomická komisia
 • Zdravotná komisia
 • Komisia pre IT

Aktuálne