Ciele

Ciele Asociácie zdravotných poisťovní Slovenskej republiky

 1. Základné ciele Asociácie sú:
  1. presadzovať záujmy zdravotných poisťovní v systéme zdravotníctva a zdravotnej politiky Slovenskej republiky;
  2. presadzovať kontinuálne zlepšovanie kvality zdravotného poistenia;
  3. zabezpečovať prijatie vhodných opatrení s cieľom skvalitnenia preventívnej zdravotnej starostlivosti;
  4. viesť dialóg so zástupcami vrcholných orgánov štátnej správy ako aj ďalšími organizáciami, ktorých činnosť ovplyvňuje alebo môže ovplyvňovať problematiku zdravotníctva, alebo verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike.
 2. Asociácia ako oficiálny reprezentant zdravotných poisťovní na Slovensku vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky na princípoch vysokej profesionality, dobrovoľnosti, slobody názoru a prejavu, politickej neangažovanosti, čestnosti a morálnosti. V tomto smere efektívne rozširuje aj svoju medzinárodnú prezentáciu.

Aktuálne

 • 21.06.2019

  TLAČOVÁ SPRÁVA: Zastavenie starých exekúcií ide na úkor zdravotnej starostlivosti pre pacientov

  Viac

 • 03.05.2019

  TLAČOVÁ SPRÁVA: Zdravá zmena – pri výbere nemocnice sa rozhodujeme podľa kvality liečby

  Viac

 • 26.04.2019

  TLAČOVÁ SPRÁVA: Zdravá zmena – podľa odborníkov sú zmeny v slovenských nemocniciach potrebné

  Viac